Termeni și condiții

Condiții generale

Asociația Small Academy (Act autorizare: 27145/299/2017, CIF: 38368086, IBAN: RO91BTRLRONCRT0422889501, deschis la Banca Transilvania, înregistrată în Registrul General de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 26954) sau Education for the Little Ones SRL (Reg. Com.: J40/8099/2015, CIF: RO34730646, IABN: RO63BTRLRONCRT0305710901, deschis la Banca Transilvania, înregistrată în Registrul General de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 27150) sunt denumite în continuare "Small Academy". Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos (“Condiții generale”), precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Small Academy, cu toți membrii rețelei sale sau numai cu unii dintre aceștia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor

Small Academy este deținătorul site-ului de față. Fotografiile, textele, sloganul, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Small Academy sau a unor terți care au autorizat Small Academy să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și/sau ale lucrărilor și/sau ale serviciilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privind proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Small Academy, este strict interzisă și constituie infracțiune ce se pedepsește conform legislației în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele Small Academy® este marcă înregistrată și utilizat în mod autorizat de către Small Academy.

Alte mărci sunt de asemenea menționate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Small Academy fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Small Academy sau de la titularii respectivi constituie infracțiune ce se pedepsește conform legilor în vigoare.

Informații

Aceste pagini constituie o prezentare generală a Small Academy și a activităților desfășurate de Small Academy. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea Small Academy.

Small Academy își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe Internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca aceste modificări sau actualizări să angajeze responsabilitatea Small Academy sau a membrilor rețelei sale.

Activități

Activitățile prezentate pe acest site sunt propuse pentru România. Un copil poate participa la o singură lecție demonstrativă, chiar dacă participă la cursuri diferite. De exemplu, dacă un copil a parcurs cursul de tehnologie și a participat la acel moment la o lecție demonstrativă, iar după finalizarea cursului s-a înscris la cursul de programare, acesta nu va mai participa la o nouă lecție demonstrativă. Acest caz se aplică pentru toate mixările de cursuri la care a participat un copil și la care s-a înscris sau dorește a se înscrie.

Date personale și alte date

Puteți consulta acest site fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați cea mai mica informație în ceea ce vă privește.

Informațiile fără caracter personal pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către Small Academy afiliaților săi și membrilor rețelei sale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.

Date personale

Îngrijindu-se în mod special de transparența și protecția drepturilor dumneavoastră, Small Academy nu va utiliza, sub orice formă, datele și informațiile permițând să vă identifice personal, pe care dumneavoastră ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor figurând pe site, decât în cazul în care dumneavoastră vă dați consimțământul expres și neechivoc pentru ca aceste date și informații să intre în baza de date a Small Academy, a partenerilor contractuali ai acestora, pentru a fi prelucrate și utilizate în orice activități și scopuri legate de furnizare de bunuri și servicii, marketing, publicitate și marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Small Academy – Str. Dr. Iacob Felix, nr. 70, București, Sector 1, 011041, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  1. de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate;
  2. de intervenție asupra datelor transmise;
  3. de opoziție asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, respectiv fără vreo motivație în cazul opoziției la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Prezentul acord se completează cu celelalte Condiții Generale. Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil. Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către Small Academy, afiliații săi și/sau membrii rețelei sale comerciale.

Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil sa obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de navigator web pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

Cookie-uri (Cookies)

Chiar de la prima vizită a dumneavoastră pe site-ul nostru, putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis navigatorului dumneavoastră de către un server web și stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite sa vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite sa înregistrăm informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării etc.) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteți, firește, să vă opuneți inserării de cookies setându-vă navigatorul web.

Puteți de asemenea suprima cookie-urile în orice moment și în mod individual, cu ajutorul manualului de utilizare al computerului dumneavoastră.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul https://small.academy necesită o autorizație prealabilă în scris de la Small Academy. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare, să contactați responsabilul site-ului https://small.academy.

Small Academy nu poate fi, în niciun caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul https://small.academy și nu este responsabilă, în niciun fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe propriul risc. În niciun caz, nici Small Academy, nici afiliații săi, nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură.

Informațiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor prezentate de Small Academy, de afiliații săi ori de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să accesați site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții Generale sau din accesarea, funcționarea sau disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale și a site-ului este limba română. În cazul unui litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Small Academy își rezerva dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Ia-ți porția de tehnologie și află cum îl poți pregăti pe cel mic pentru viitor!